• Home
  • Information
  • History

History

.

Jintana History... จินตนา ชุดชั้นในของคนไทย

.

แบรนด์ “จินตนา” เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้หญิงตัวเล็กท่านหนึ่ง ซึ่งรักในการออกแบบ และสร้างสรรค์ ชุดชั้นในเป็นชีวิตจิตใจ จากวันแรกสู่วันนี้ชุดชั้นในสตรี “จินตนา” ได้รับการต้อนรับและส่งมอบความไว้วางใจในการดูแลเรือนร่างสตรีไทยจากร่นสู่รุ่นยาวนานมากว่า 5 ทศวรรษ โดย

พ.ศ. 2502 คุณอดุลย์และคุณจินตนาได้ก่อตั้งบริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัดขึ้นในฐานะผู้ผลิตชุดชั้นในสตรีอันเป็นกิจการขนาดเล็กอยู่ในตลาดพลู เขตธนบุรี ช่วงนั้นการตัดเย็บส่วนใหญ่ทำโดยคุณจินตนา ขณะที่คุณอดุลย์เป็นผู้จัดส่งชุดชั้นในยี่ห้อ “จินตนา” เพื่อจำหน่ายตามแผงลอย

พ.ศ.2519 จากการทุ่มเททำงานอย่างหนัก ผสานกับความมีปฏิภาณไหวพริบในเชิงธุรกิจและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทำให้ทั้งสองท่านสามารถเปิดโรงงานโรงงานแห่งใหม่ขึ้นในซอยเพชรเกษม 7 พร้อมด้วยพนักงานจำนวน 600 คน เนื่องจากการผลิตสินค้าไม่เป็นที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ณ ขณะนั้น

.

พ.ศ. 2522 “จินตนา” เติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ภายใต้การดูแลของคุณวิชัย ธนาลงกรณ์ บุตรชายคนโต และคุณศิรวดี ธนาลงกรณ์ ผู้เป็นภรรยา ที่ได้เข้ามาช่วยสานต่อจากคุณคุณอดุลย์ และคุณจินตนา ณ ช่วงเวลานั้น “จินตนา” มีการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ รับผลิตชุดชั้นในให้แก่บริษัทประเทศญี่ปุ่น ผลิตสินค้าโดยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจากบริษัทฯ ดังกล่าว และขยายตลาดการรับผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นในแถบประเทศตะวันออกกลาง ทำให้สินค้าที่ส่งออก และจัดจำหน่ายภายในประเทศมีความเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า จึงต้องมีการขยับขยายอาคารสำนักงานใหม่ถึง 2 ครั้งคือ เมื่อปี พ.ศ. 2526 ได้ย้ายอาคารสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งธนบุรี

อาคารธนาลงกรณ์

ปี 2542 ได้สร้างอาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่สูง 26 ชั้น บนถนนบรมราชชนนี ณ ช่วงเวลานั้นมีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นมากมายทั้งแบรนด์ ไทยและต่างประเทศ จินตนาก็ต้องปรับตัวจากเดิมที่เน้นกลุ่มสาววัยทำงานและสาวสูงวัย มาเจาะตลาดไปยังกลุ่มเด็กและกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ภายใต้ชื่อ “จีน่า" โดย จินตนา และ “จินนี่” โดย จินตนา

ตลอด 54 ปีที่ผ่านมา “จินตนา” ได้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จากห้องเย็บเสื้อที่อยู่ภายในบ้านพักย่านตลาดพลูกับคนงานเพียง 20 คน จนกระทั่งปัจจุบันปรับเป็นโรงงานขนาดใหญ่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยทั้ง 2 แห่ง คือที่จังหวัดนครปฐม และที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคนงานทั้งสิ้นถึง 5,000 คน ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวนั้นได้สืบสานต่อยอดกันมาถึง 3 เจเนอเรชั่น คุณสาวิตรี ธนาลงกรณ์ เข้ามาสืบทอดกิจการต่อจากคุณย่าและคุณพ่อ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเข้ามาพัฒนากิจการ และแบรนด์ ให้ดูสวย ทันสมัย มีสีสันเพิ่มขึ้น โดยไม่ทิ้งความตั้งใจเดิมที่คุณย่าก่อตั้งว่า “จินตนาชุดชั้นในของคนไทย” จนได้รับการยอมรับให้จัดจำหน่ายกว่า 500 สาขา ทั่วประเทศ และยังกระจายความสำเร็จไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก

ปี 2556 - ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ ย้ายมาที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ. นครปฐม


what clients say?